Sunday, 24 July 2016

7017108585

7017108585

Lemang Dah Terbakar

Lemang Dah Terbakar

My happy heart.

My happy heart.

Ijol Onket Nabilat.

Ijol Onket Nabilat.

Taman Ibrahim Jubah.

Taman Ibrahim Jubah.

Aku budak pondok.

Aku budak pondok.

Hell Fire VS Bell Fire.

Hell Fire VS Bell Fire.

Wife knows everything.

Wife knows everything.

World's best driver.

World's best driver.

Laman Ibadah Haji.

Laman Ibadah Haji.

Hati Yang Sedih.

Hati Yang Sedih.

hasil meniru

hasil meniru

I love a good projek.

I love a good projek.

A bad place to stay